Over de categorie Bespreekpunten

Deze categorie bedoeld om onderwerpen aan de orde te stellen die iemand van het bestuur besproken wil zien. Deze onderwerpen zijn verder niet gecategoriseerd. Dit kan leiden tot agendapunten voor het bestuur van de huurdersraad en/ of het beleidsoverleg,