Categorie Topics
1

Feedback op website

Discussies over deze website, de organisatie, hoe deze werkt en hoe we deze kunnen verbeteren.
0

Bestuursvergadering HWZ

De bestuursvergaderingen van de HWZ worden nu op het forum georganiseerd. Dit doen we om meer mensen te kunnen betrekken bij de onderwerpen die aan de orde zijn bij de behartiging van de belangen van huurders.
0

Bespreekpunten

Deze categorie bedoeld om onderwerpen aan de orde te stellen die iemand van het bestuur besproken wil zien. Deze onderwerpen zijn verder niet gecategoriseerd. Dit kan leiden tot agendapunten voor het bestuur van de huurdersraad en/ of het beleidsoverleg,
0

Bestuur HWZ

In deze categorie worden de onderwerpen besproken die te maken hebben met de organisatie en het belang van alle drie de huurdersorganisaties
0